speaker-photo

Mindaugas Grajauskas

OVC Consulting partneris ir konsultantas

Mindaugo ekspertinė sritis – asmeninis produktyvumas ir asmeninė gerovė, komandinės veiklos efektyvumo didinimas bei projektinio valdymo praktikų kūrimas komandose.

Mindaugas yra praktikas: eksperimentuoja asmeniškai, tyrinėja ir pritaiko įvairias praktikas ir metodus savo kasdienėje veikloje. Konsultuoja organizacijas ir komandas, ieškančias didesnio efektyvumo ir produktyvumo savo veikloje.

Jis yra knygų „Asmeninio produktyvumo istorijos: eksperimentuojančio žmogaus užrašai“ (2022 m.) ir „Ko niekada neišgirsite iš bankininko: praktiniai patarimai poros finansų planavimui ir organizavimui“ (2018 m.) autorius bei knygos „Dėmesio grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos“ (2014 m.) bendraautorius.

Pastaruoju metu itin daug savo laiko ir dėmesio Mindaugas skiria darbuotojų gerovės temai ne tik konsultuodamas organizacijas, bet ir besimokydamas Wellbeing Certification programoje.