Dr. Rūta Klimašauskienė

Personalo valdymo konsultantė, grupės santykių specialistė, socialinių mokslų daktarė.

Konsultuoja įmones strateginiais žmogiškųjų išteklių klausimais, vadovams padeda sutelkti komandą efektyviam įmonės tikslų siekimui ir rasti atsakymus, kodėl neveikia komandos formavimo renginiai ir kitos dažnai taikomos motyvacinės priemonės. Atlieka mikroklimato, darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo tyrimus. Veda vidinius komandų mokymus ir sesijas.

Nefinansinis ilgalaikis darbuotojų motyvavimas: naujausi neuromokslo tyrimai

Neuromokslas žengia į organizacijas, atskleisdamas, kas iš tiesų skatina žmogų veikti ir daro įtaką sprendimų priėmimui. Tyrimai rodo, kad nepaisant kultūrinių, amžiaus ir lyties skirtumų, visi žmonės reaguoja į tuos pačius socialinius veiksnius. Kuriant į ilgalaikę perspektyvą orientuotą motyvuojančią įmonės kultūrą svarbu suvokti šių veiksnių įtaką darbuotojų veiksmams ir rezultatui. Lietuvos įmonėse jau atliekami šiais neuromokslo atradimais paremti motyvacijos tyrimai. Jų rezultatai akivaizdžiai kalba apie tai, kas iš tiesų motyvuoja darbuotojus ilgalaikėje perspektyvoje ir kodėl komandos formavimo renginiai ar sporto klubo abonementai ne visuomet padidina darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą.

 

 

© 2020 Motivated at Work